1

Lựa chọn sản phẩm

VPS W1

CPU
2 Cores
RAM
2 GB
SSD
25 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W2

CPU
2 Cores
RAM
4 GB
SSD
30 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W3

CPU
4 Cores
RAM
4 GB
SSD
40 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W4

CPU
4 Cores
RAM
6 GB
SSD
40 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W5

CPU
4 Cores
RAM
8 GB
SSD
60 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W6

CPU
6 Cores
RAM
12 GB
SSD
80 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W7

CPU
8 Cores
RAM
16 GB
SSD
80 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS W8

CPU
12 Cores
RAM
24 GB
SSD
100 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS Windows Custom

Cấu hình
Tuỳ chọn
2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

792 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết