1

Lựa chọn sản phẩm

Cloud vGPU P40

GPU K1

2

CPU Cores

2
3

RAM [GB]

4
4

vGPU *

5

Disk SSD NVMe [GB]

50
6

IP Address

1
7

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

616 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết