1

Lựa chọn sản phẩm

VPS Stor-1

CPU
1 cores
RAM
2 GB
OS
20 GB SSD
Storage
200 GB SATA
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS Stor-2

CPU
2 cores
RAM
2 GB
OS
20 GB SSD
Storage
500 GB SATA
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS Stor-3

CPU
2 cores
RAM
4 GB
OS
30 GB SSD
Storage
1 TB SATA
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited

VPS Stor-4

CPU
4 cores
RAM
6 GB
OS
40 GB SSD
Storage
2 TB SATA
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

275 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết