1

Lựa chọn sản phẩm

VPS Pro-1

CPU
2 cores 2.6Ghz
RAM
2 GB DDR4
SSD
20 GB (10k IOPS)
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-2

CPU
2 cores 2.6Ghz
RAM
4 GB DDR4
SSD
30 GB (10k IOPS)
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-3

CPU
4 cores 2.6Ghz
RAM
8 GB DDR4
SSD
40 GB (10k IOPS)
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-4

CPU
6 cores 2.6Ghz
RAM
12 GB DDR4
SSD
60 GB (10k IOPS)
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-5

CPU
8 cores 2.6Ghz
RAM
16 GB DDR4
SSD
80 GB (10k IOPS)
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-6

CPU
12 cores 2.6Ghz
RAM
24 GB DDR4
SSD
100 GB (10k IOPS)
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro Custom

2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

264 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết