1

Lựa chọn sản phẩm

VPS Pro-1

CPU
2 cores 2.9GHz
RAM
2 GB DDR4
SSD NVMe
20 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-2

CPU
2 cores 2.9GHz
RAM
4 GB DDR4
SSD NVMe
30 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-3

CPU
4 cores 2.9GHz
RAM
8 GB DDR4
SSD NVMe
40 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-4

CPU
6 cores 2.9GHz
RAM
12 GB DDR4
SSD NVMe
60 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-5

CPU
8 cores 2.9 GHz
RAM
16 GB DDR4
SSD NVMe
80 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS Pro-6

CPU
12 cores 2.9GHz
RAM
24 GB DDR4
SSD NVMe
100 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

Cloud Pro Custom

CPU
Custom
RAM
Custom
SSD NVMe
Custom
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly
2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

264 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết