1

Lựa chọn sản phẩm

VPS EPYC-1

CPU
2 cores 2.9Ghz
RAM
2 GB DDR4
DISK
20 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-2

CPU
2 cores 2.9Ghz
RAM
4 GB DDR4
DISK
30 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-3

CPU
4 cores 2.9Ghz
RAM
6 GB DDR4
DISK
30 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-4

CPU
4 cores 2.9Ghz
RAM
8 GB DDR4
DISK
40 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-5

CPU
6 cores 2.9Ghz
RAM
12 GB DDR4
DISK
50 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-6

CPU
8 cores 2.9Ghz
RAM
16 GB DDR4
DISK
80 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-7

CPU
8 cores 2.9Ghz
RAM
24 GB DDR4
DISK
100 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-8

CPU
10 cores 2.9Ghz
RAM
32 GB DDR4
DISK
150 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

VPS EPYC-9

CPU
12 cores 2.9Ghz
RAM
48 GB DDR4
DISK
200 GB SSD NVMe
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

Cloud EPYC Custom

2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

242 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết