1

Lựa chọn sản phẩm

Free 10G S3

Storage Quota
10 GB
Data transfer IN
Unlimited
Data transfer OUT
Unlimited
Request rate
20 request/s
Location
Vietnam
S3 REST API
Full
Free 12 months code
S3-FREE-10G

Prepaid 100G S3

Storage Quota
100 GB
Data transfer IN
Unlimited
Data transfer OUT
Unlimited
Request rate
Unlimited
Location
Vietnam
S3 REST API
Full

S3 PAYG

Storage Quota
Pay as go
Data transfer IN
Unlimited
Data transfer OUT
Unlimited
Request rate
Unlimited
Location
Vietnam
S3 REST API
Full
2

Storage Quota [GB] *

200
3

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

176 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết