1

Lựa chọn sản phẩm

Free 10G S3

Storage Quota
10 GB
Data transfer IN
Unlimited
Data transfer OUT
Unlimited
Request rate
20 request/s
Download Speed
1 Gbps
S3 REST API
Full
Mã free 12 tháng
S3-FREE-10G

Prepaid 100G S3

Storage Quota
100 GB
Data transfer IN
Unlimited
Data transfer OUT
Unlimited
Request rate
1000/s
Download Speed
1 Gbps
Upgrade 10Gbps
CDN Service
S3 REST API
Full

S3 PAYG

Storage Quota
Pay as go
Data transfer IN
Unlimited
Data transfer OUT
Unlimited
Request rate
2000/s
Download speed
1 Gbps
Upgrade 10Gbps
CDN Service
S3 REST API
Full
2

Mã giảm giá (nếu có)

Tổng tiền đơn hàng

110 000 VND
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết