1

Lựa chọn sản phẩm

Hết
hàng

SV E5-2670v2

CPU
2 x E5-2670v2 2.5Ghz 20 cores 40 threads
RAM
32 GB DDR3
Storage
400GB (RAID-1)
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

DELL R630 BF2023

CPU
2 x E5-2680v4 2.4Ghz 28 cores 56 threads
RAM
64 GB DDR4
SSD
400GB (RAID-1) Ent.
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

Server LGA2011-3

CPU
E5-2600 v4
RAM
DDR4
Storage
SSD
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

Server LGA3647

CPU
Intel® Xeon® Scalable
RAM
DDR4
Storage
SSD Enterprise
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7