1

Lựa chọn sản phẩm

Server Intel E5-2600v4

CPU
E5-2600 v4
RAM
DDR4
Storage
SSD
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

Server Intel Gold

CPU
Intel® Xeon® Scalable
RAM
DDR4
Storage
SSD Enterprise
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

Server AMD-EPYC

CPU
AMD EPYC
RAM
DDR4
SSD
NVMe U.2 Enterprise
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7
2

CPU *

3

RAM *

4

SSD Disk *

Disk for install OS
5

Operating System *

6

IP Extra *

0
7

Tên máy chủ

8

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

3 300 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết