1

Lựa chọn sản phẩm

SV E5v2 GPU-1G

CPU
2 x E5-2637 v2 3.5Ghz 8 cores 16 threads
RAM
32 GB DDR3
Storage
400GB (RAID-1)
GPU
1 GB GDDR5
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

SV E5v3 GPU-2G

CPU
2 x E5-2623 v3 3.5Ghz 8 cores 16 threads
RAM
32 GB DDR4
Storage
480GB (RAID-1)
GPU
2 GB GDDR5
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

SV E5v4 GPU-4G

CPU
2 x E5-2690 v4 2.6Ghz 14 cores 28 threads
RAM
64 GB DDR4
Storage
480GB (RAID-1)
GPU
4 GB GDDR5
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7
2

Memory Upgrade *

3

DATA Disk *

Disk for data storage
4

IP Extra *

0
5

Operating System *

6

Tên máy chủ

7

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

2 750 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết