1

Lựa chọn sản phẩm

Colocation CMC

Không gian rack
1U
Nguồn điện
500W
Cổng mạng
1 Gbps
Băng thông trong nước
100 Mbps
Băng thông quốc tế
10 Mbps
IPv4 Public
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cổng iDrac/iLo
Miễn phí
Dự phòng UPS
Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

Colocation Viettel BD

Không gian rack
1U
Nguồn điện
500W
Cổng mạng
1 Gbps
Băng thông trong nước
100 Mbps
Băng thông quốc tế
10 Mbps
IPv4 Public
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cổng iDrac/iLo
Miễn phí
Dự phòng UPS
Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

Colocation FPT Tan Thuan

Không gian rack
1U
Nguồn điện
500W
Cổng mạng
1 Gbps
Băng thông trong nước
100 Mbps
Băng thông quốc tế
10 Mbps
IPv4 Public
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cổng iDrac/iLo
Miễn phí
Dự phòng UPS
Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7
2

Extra Space

3

Extra IPv4

0
4

Extra Network

0
5

Operating System *

6

Tên máy chủ

7

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

1 430 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết