2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

176 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết