2

CPU Cores *

2
3

RAM [GB] *

4
4

Disk Size [GB] *

50
5

GPU [GB] *

1
6

Tên máy chủ

7

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

616 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết