1

Lựa chọn sản phẩm

VPS 1

CPU
1 core E5-2699v4
RAM
1 GB DDR4
SSD
20 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 2

CPU
2 core E5-2699v4
RAM
2 GB DDR4
SSD
30 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 3

CPU
2 core E5-2699v4
RAM
4 GB DDR4
SSD
30 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 4

CPU
4 core E5-2699v4
RAM
6 GB DDR4
SSD
40 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 5

CPU
4 core E5-2699v4
RAM
8 GB DDR4
SSD
50 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 6

CPU
6 core E5-2699v4
RAM
10 GB DDR4
SSD
50 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 7

CPU
8 core E5-2699v4
RAM
12 GB DDR4
SSD
100 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly

VPS 8

CPU
8 core E5-2699v4
RAM
16 GB DDR4
SSD
200 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Free Backup
Weekly
2

OS Template

3

Daily VM Backup

x ( 100 000 VND )
4

Tên máy chủ

5

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

176 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết