1

Lựa chọn sản phẩm

cSV-1

CPU
8 cores 2.9GHz
RAM
16 GB DDR4
SSD NVMe
200 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

cSV-2

CPU
12 cores 2.9GHz
RAM
24 GB DDR4
SSD NVMe
200 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

cSV-3

CPU
16 cores 2.9GHz
RAM
32 GB DDR4
SSD NVMe
300 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

cSV-4

CPU
16 cores 2.9GHz
RAM
48 GB DDR4
SSD NVMe
400 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

cSV-5

CPU
24 cores 2.9 GHz
RAM
48 GB DDR4
SSD NVMe
500 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

cSV-6

CPU
32 cores 2.9GHz
RAM
64 GB DDR4
SSD NVMe
500 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly

Cloud Server Custom

CPU
Custom
RAM
Custom
SSD NVMe
Custom
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
Backup
Weekly
2

OS Template

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

1 804 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết