2

vCPU [Cores] *

2
3

Memory [GB] *

2
4

Storage SSD [GB] *

20
5

Public IPv4 *

1
6

Tên máy chủ

7

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

396 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết