1

Lựa chọn sản phẩm

Veeam VPS Backup

No. VPS Backup
1 agent
Cloud Storage
20GB
Backup Jobs
Unlimited
Data Transfer
Unlimited
OS Support
Windows/Linux/MacOS

Veeam Server Backup

No. Server Backup
1 agent
Cloud Storage
60GB
Backup Jobs
Unlimited
Data Transfer
Unlimited
OS Support
Windows/Linux/MacOS

Veeam Cloud Backup

Minimum Storage
20GB
Backup Agent
Custom
Backup Jobs
Unlimited
Data Transfer
Unlimited
OS Support
Windows/Linux/MacOS
2

Storage Upgrade [GB] *

3

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

143 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết