1

Lựa chọn sản phẩm

Hết
hàng

VPS L1

CPU
1 Cores
RAM
1 GB
SSD
10 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L2

CPU
1 Cores
RAM
2 GB
SSD
15 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L3

CPU
2 Cores
RAM
2 GB
SSD
20 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L4

CPU
2 Cores
RAM
4 GB
SSD
30 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L5

CPU
4 Cores
RAM
6 GB
SSD
40 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L6

CPU
4 Cores
RAM
8 GB
SSD
40 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L7

CPU
6 Cores
RAM
10 GB
SSD
50 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS L8

CPU
8 Cores
RAM
16 GB
SSD
60 GB
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100/10 Mbps
IPv4
1
Data Transfer
Unlimited

VPS Linux Custom

Cấu hình
Tuỳ chọn
2

OS Template *

3

Tên máy chủ

4

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

352 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết