1

Lựa chọn sản phẩm

CDN Standard

Đơn giá
350đ/GB/tháng
Thanh toán
trả sau cuối tháng

CDN VoD

Đơn giá
800đ/GB/tháng
Dùng cho
live streaming video
2

Mã giảm giá (nếu có)

Tổng thanh toán đã có VAT

385 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết