1

Lựa chọn sản phẩm

CDN Standard

Đơn giá
350đ/GB/tháng
Phí dịch vụ tạm ứng
500K
Cước dịch vụ đối soát
cuối tháng

CDN VoD

Đơn giá
800đ/GB/tháng
Dùng cho
live streaming video
Phí dịch vụ tạm ứng
2,000,000
Cước dịch vụ đối soát
cuối tháng
2

Mã giảm giá (nếu có)

Tổng thanh toán đã có VAT

2 200 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết