1

Lựa chọn sản phẩm

Prepaid Package

Băng thông trong nước
5 TB
Băng thông quốc tế
250 GB

CDN PAYG

Đối soát tính cước
hàng tháng
Thanh toán
trả sau
Dùng càng nhiều phí
càng thấp
2

Bandwidth Upgrade *

3

Mã giảm giá (nếu có)

Tổng thanh toán đã có VAT

4 400 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết