1

Lựa chọn sản phẩm

Colocation Viettel BD

Space
1U
Power
750W
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
2

Colocation CMC

Space
1U
Power
750W
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
2

Colocation FPT Tan Thuan

Space
1U
Power
750W
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
2

Colocation VNPT

Space
1U
Power
750W
Network port
1 Gbps
Bandwidth
100 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
2
2

Extra Space

3

Extra PSU

4

Extra IPv4

0
5

Extra Network

0
6

Tên máy chủ

7

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

1 430 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết