1

Lựa chọn sản phẩm

Cloud VPS 1

160 000 VND / tháng
vCPU
1
RAM (GB)
1
Storage (GB)
20

Cloud VPS 2

290 000 VND / tháng
vCPU
2
RAM (GB)
2
Storage (GB)
30

Cloud VPS 3

390 000 VND / tháng
vCPU
2
RAM (GB)
4
Storage (GB)
30

Cloud VPS 4

620 000 VND / tháng
vCPU
4
RAM (GB)
6
Storage (GB)
40

Cloud VPS 5

750 000 VND / tháng
vCPU
4
RAM (GB)
8
Storage (GB)
50

Cloud VPS 6

1 050 000 VND / tháng
vCPU
6
RAM (GB)
12
Storage (GB)
50

Cloud VPS 7

1 200 000 VND / tháng
vCPU
8
RAM (GB)
10
Storage (GB)
100

Cloud VPS 8

1 800 000 VND / tháng
vCPU
8
RAM (GB)
16
Storage (GB)
200

Cloud Resource Pool

160 000 VND / tháng
Cấu hình
Tùy chọn
Hệ điều hành
Tùy chọn
2

OS Template *

3

Tên máy chủ

4

Sử dụng mã giảm giá

5

Thay đổi chu kỳ thanh toán

6

Tổng thanh toán định kỳ

176 000 VND tháng
info Thuế VAT áp dụng Chi tiết