2

CPU Cores

1
3

RAM [GB] *

1
4

Disk Size [GB] *

20
5

IP Address *

1
6

OS Template

7

Tên máy chủ

8

Sử dụng mã giảm giá

9

Thay đổi chu kỳ thanh toán

10

Tổng thanh toán định kỳ

176 000 VND tháng
info Thuế VAT áp dụng Chi tiết