1

Lựa chọn sản phẩm

Startup

200 000 VND / tháng
Cloud Storage
200GB
VMs Backup
2

Medium

500 000 VND / tháng
Cloud Storage
600GB
VMs Backup
5

Cloud Repositories

1 500 000 VND / tháng
Cloud Storage
1 TB
2

Sử dụng mã giảm giá

3

Thay đổi chu kỳ thanh toán

4

Tổng thanh toán định kỳ

220 000 VND tháng
info Thuế VAT áp dụng Chi tiết